«ՄԱՅՐԵՆԻ 1» ԱՅԲԲԵՆԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԻՐՔ-ՏԵՏՐ

«Մայրենի 1» այբբենական շրջան
Աշխատանքային գիրք-տետր

«Մայրենի 1» Այբբենական շրջան» աշխատանքային գիրք-տետրը հասցեագրված է առաջին դասարանում սովորող կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողներին, նրանց ուսուցիչներին, ծնողներին և նպատակաուղղված է գրաճանաչության այբբենական շրջանի դժվարությունները հետաքրքրաշարժ ու մատչելի առաջադրանքների կատարման միջոցով հաղթահարելուն: Այն կարող է օգտակար լինել նաև այն երեխաներին, որոնք այս կամ այն պատճառով ձեռք չեն բերել կարդալու և գրելու կարողություններ:

Skip to content