Մի անգամ | Արմինե Ավագյան | ԲԼՈԳ | ՀՄԿ

ՄԻ ԱՆԳԱՄ

Նպատակ – զարգացնել երեխաների հուզական ինտելեկտը, երևակայությունը, համագործակցությունը հասակակիցների հետ

Տարիքային խումբ – 6-10 տարեկան

Մասնակիցների քանակ – 2-8 երեխա

Անհրաժեշտ նյութեր – հույզերը պատկերող քարտեր

Ընթացք – Քարտերը սեղանին դնել շրջված վիճակում այնպես, որ երեխաները չկարողանան տեսնել, թե ինչ պատկեր են վերցնում։ Առաջին մասնակիցը վերցնում է քարտը և սկսում պատմել մի պատմություն, որտեղ գլխավոր հերոսը ապրում է այն հույզը, որը պատկերված է քարտում։ Օրինակ՝ «Մի անգամ Արամը ․․․ »։ Հաջորդ մասնակիցը վերցնում է մյուս քարտը և պատմությունը շարունակում այնպես, որ հերոսի ապրումներն արտահայտեն իր վերցրած քարտում պատկերված հույզը։ Յուրաքանչյուր մասնակից շարունակում է պատմությունը նույն սկզբունքով, իր խոսքը սկսելով․ «Իսկ հետո Արամը․․․» բառերով։ Կարևոր է ցույց տալ մի հույզի փոխակերպումը մյուսով։ Կարևոր է նաև մտքի ընդհանրությունը պահպանելը․ յուրաքանչյուրի պատմությունը պետք է տրամաբանորեն կապված լինի մյուսի հետ ու շարունակի նախորդ մասնակցի միտքը։

Skip to content