ՆԿԱՐ–ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ | ԼՅՈՒԴՄԻԼԱ ԳԱՐԵԳԻՆՅԱՆ | ԲԼՈԳ

ՆԿԱՐ – ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Նպատակ

Նկարների և պարզ պատմությունների հիման վրա խոսքը շարահյուսորեն ճիշտ կառուցելու հմտության ձևավորում, բառապաշարի հարստացում և ճանաչողական ոլորտի զարգացում:

Անհրաժեշտ նյութեր

Մեծահասակը երեխայի համար ընթերցում է տեքստը և նրան առաջարկում զուգահեռաբար ուսումնասիրել նկարը: Այնուհետև երեխային տրվում են հարցեր տեքստի վերաբերյալ: Յուրաքանչյուր նկարի մասին կա տարբեր բարդության երեք տեքստ: Տեքստերի համար առաջադրված են հարցեր։ Կախված նրանից, թե որ տեքստն է ընթերցվում, տրվում են դրան համապատասխան հարցեր:

Երեխան սովորում է կազմել կապակցված պատմություն՝ հիմնված մի շարք սյուժետային նկարների վրա, ճիշտ հասկանալ դրանց բովանդակությունը և իրադարձությունների հաջորդականությունը։

Skip to content