ՕԼԻԳՈՖՐԵՆՈՄԱՆԿԱՎԱՐԺ

Մասնագիտություն

Անուն, ազգանուն

Նախընտրելի աշխատավայր

Էլեկտրոնային փոստ

Օլիգոֆրենոմանկավարժ

Արմինե Տեր-Թարխանյան

ք․ Երևան

armine1991@list.ru

Օլիգոֆրենոմանկավարժ

Արմինե Բարսեղյան

ք․ էջմիածին

arminebarseghyan1996@gmail.com

Օլիգոֆրենոմանկավարժ

Գայանե Վանյան

ք․ Երևան

gayane.vanyan97@mail.ru

Օլիգոֆրենոմանկավարժ

Ասյա Հովհաննիսյան

ք․ Վանաձոր

ք․ Սպիտակ

գ. Ջրաշեն

hovhannisyanasya-9@aspu.am

Օլիգոֆրենոմանկավարժ

Օֆելյա Սարոյան

ք․ Երևան

ofa.saroyan.87@gmail.com

Skip to content