«ՍԻՍԻԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ-ԻՆ ԱՄՐԱԿՑՎԱԾ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Բնակավայր Անվանում Հասցե
1 ք․ Սիսիան «Սիսիանի թիվ 1 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ ք. Սիսիան Սիսական 17
2 ք․ Սիսիան «Սիսիանի թիվ 2 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ ք. Սիսիան Սպանդարյան 82
3 ք․ Սիսիան «Սիսիանի թիվ 3 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ ք. Սիսիան Որորտան 4բ բն. 28
4 ք․ Սիսիան «Սիսիանի թիվ 4 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ ք. Սիսիան Որոտան 3 ա
5 գ. Սառնակունք «Սառնակունքի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ գ. Սառնակունք
6 ք․ Սիսիան Սիսիան համայնքի «Մոդուլային» տիպի մսուր մանկապարտեզ ք․ Սիսիան
Skip to content