«ՍՊԻՏԱԿԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ-ԻՆ ԱՄՐԱԿՑՎԱԾ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Բնակավայր Անվանում Հասցե
1 գ․ Շահումյան «Շահումյանի գյուղական համայնքի կրթամշակութային համալիր» ՀՈԱԿ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն»

գ․ Շահումյան, 1 փ. 4 փակուղի 2

2 գ․ Եղեգնուտ «Եղեգնուտի «Հեքիաթ» նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ

գ․ Եղեգնուտ, փող. թիվ 3

3 գ․ Լեռնապատ «Լեռնապատի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ

գ․ Լեռնապատ, 7 փողոց 3/2

4 գ․ Մարգահովիտ «Մարգահովիտի Սեյրան Անանյանի անվան կրթամարզամշակութային համալիր ՀՈԱԿ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն

գ․ Մարգահովիտ, 3 փողոց, 102 շենք

5 գ․ Ձորագյուղ «Ձորագյուղի Սիրանուշ Հարությույանի անվան նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ

գ․ Ձորագյուղ, 8 փողոց, շենք 4ա

6 գ․ Վահագնաձոր «Վահագնաձորի «Առվակ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ

գ․ Վահագնաձոր, 3 փողոց, 2 նրբ․

7 գ․ Լերմոնտովո «Լերմոնտովոյի «Սկազկա» նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ

գ․ Լերմոնտովո, 2 խճ. 7

8 ք․ Սպիտակ «Սպիտակի թիվ 1 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ

ք․ Սպիտակ, Ուզբեկական թղմ.

9 ք․ Սպիտակ «Սպիտակի թիվ 2 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ

ք․ Սպիտակ, Շահումյան 10

10 գ․ Շենավան «Շենավանի «Արեգակ» մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ

գ․ Շենավան, 2 փ. 45 շ․

11 գ․ Ծաղկաբեր «Ծաղկաբերի «Ծիածան» նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ

գ․ Ծաղկաբեր, 2 փ. 12

12 գ․ Կաթնաջուր «Կաթնաջուրի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ

գ․ Կաթնաջուր, 1-ին փող., 2-րդ փակուղի

13 գ․ Մեծ Պարնի «Մեծ Պարնու նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ

գ․ Մեծ Պարնի, 8-րդ փ․, շ․6

14 գ․ Շիրակամուտ «Շիրակամուտի «Արևիկ» նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ

գ․ Շիրակամուտ, 9 փողոց, 3-րդ մանկ.

15 գ․ Արևաշող «Արևաշողի «Հասմիկ» նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ

գ․ Արևաշող, 10 փողոց, 17/1

16 ք․ Սպիտակ Սպիտակ» համայնքի «Մոդուլային» տիպի մսուր-մանկապարտեզ ք․ Սպիտակ
17 գ․ Գոգարան Գոգարան համայնքի «Մոդուլային» տիպի մսուր-մանկապարտեզ գ․ Գոգարան
Skip to content