«ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ-ԻՆ ԱՄՐԱԿՑՎԱԾ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Բնակավայր Անվանում Հասցե
1 ք․ Ստեփանավան «Ստեփանավան թիվ 1 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ

ք․ Ստեփանավան, Սոս Սարգսյան 16

2 ք․ Ստեփանավան «Ստեփանավան թիվ 3 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ

ք․ Ստեփանավան, Տերյան 18

3 ք․ Ստեփանավան «Ստեփանավան թիվ 4 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ

ք․ Ստեփանավան, Ձախ ափ 4-րդ մկշ., Մ. Մաշտոցի 18

4 ք․ Ստեփանավան «Ստեփանավան թիվ 5 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ

ք․ Ստեփանավան, Ռումինական 13/4

5 գ․ Ագարակ «Ագարակի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ

գ․ Ագարակ, 17 փողոց, շենք 2

6 գ․ Գարգառ «Գարգառի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ

գ․ Գարգառ, Կենտրոնական 50

7 գ․ Վարդաբլուր «Վարդաբլուր գյուղի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ

գ․ Վարդաբլուր, Կենտրոնական փողոց 33/1

8 գ․ Հոբարձի «Հոբարձու նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ

գ․ Հոբարձի, 1 փ., 1 փկղ. 4

9 գ․ Գյուլագարակ «Գյուլագարակի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ

գ․ Գյուլագարակ, փ. 2/1

10 գ․ Կուրթան «Կուրթանի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ

գ․ Կուրթան, 5 փ., 12/գ

11 գ․ Ամրակից «Ամրակիցի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ

գ․ Ամրակից, 1-ին փողոց, թիվ 11

12 ք․ Տաշիր «Տաշիրի թիվ 1 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ

ք․ Տաշիր, Շահումյան 34

13 ք․ Տաշիր «Տաշիրի թիվ 3 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ

ք․ Տաշիր, Դպրոցականների փող․ 21 Ա

14 ք․ Տաշիր «Տաշիրի Ամալյա Կարապետյանի անվան թիվ 4 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ

ք․ Տաշիր, Կ.Դեմիրճյանի փողոց, շենք 66

15 գ․ Մեծավան «Մեծավանի «Գույների աշխարհ» նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ

գ․ Մեծավան, Զ. Անդրանիկի 37

16 գ․ Սարչապետ «Սարչապետի «Պարտեզ» մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ

գ․ Սարչապետ, 2-րդ փող., շենք 7

17 գ․ Կաթնաղբյուր «Կաթնաղբյուրի մանկյապարտեզ» ՀՈԱԿ գ․ Կաթնաղբյուր
Skip to content