ՍՈՒՐԴՈՄԱՆԿԱՎԱՐԺ

Մասնագիտություն

Անուն, ազգանուն

Նախընտրելի աշխատավայր

Էլեկտրոնային փոստ

Սուրդոմանկավարժ

Անի Սարգսյան

ք․ Երևան

Գեղարքունիքի մարզ

anisargsyan013@gmail.com

Սուրդոմանկավարժ

Քնար Մովսիսյան

ք․ Երևան

surdusfreano@gmail.com

Skip to content