Տեղեկատվության եվ հասարակայնության հետ կապերի բաժին

Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի հիմնական գործառույթներն են․

 • Կենտրոնի սոցիալական մեդիամարքեթինգի ռազմավարության մշակում.
 • Կենտրոնի գործունեության կամ իրականացվող ծրագրերի լուսաբանման նպատակով զանգվածային լրատվության միջոցների հետ աշխատանքների իրականացում.
 • Կենտրոնի պաշտոնական կայքի ծրագրավորման աշխատանքների իրականացում և սպասարկում.
 • Կենտրոնի պաշտոնական կայքի բովանդակության մշակում և տեղադրվող տեղեկատվության հավաքագրում, համակարգում և համալրում.
 • Կենտրոնի սոցիալական կայք-էջի վարում և բարելավում.
 • էլեկտրոնային հայտարարությունների, նորությունների, միջոցառումների կազմում և տեղադրում Կենտրոնի պաշտոնական կայքում և սոցիալական հարթակներում.
 • Կենտրոնում իրականացվող ուսումնամեթոդական աշխատանքների, վերապատրաստումների, քննարկումների, սեմինարների, տարբեր հանդիպումների  և տեղեկատվության հանրայնացում և լուսաբանում.
 • տեղեկատվության տրամադրում կրթության ոլորտի մասնագետներին, կենտրոնի ծառայություններից օգտվող երեխաների ծնողներին և մեդիա դաշտի ներկայացուցիչներին.
 • մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ տեղեկատվական-վերլուծական աշխատանքների իրականացում (հարցումներ, մշտադիտարկում, ամփոփում).
 • Կենտրոնի ստորաբաժանումների կողմից իրականացվող աշխատանքների համար անհրաժեշտ տեղեկատվության և տարաբնույթ (գեղարվեստական, գրաֆիկական, դիզայներական և համակարգչային այլ աշխատանքներ) աջակցության տրամադրում.
 • տեսահոլովակների պատրաստում և մոնտաժային աշխատանքների իրականացում, տեսասահիկների և շնորհանդեսների պատրաստում.
 • դիդակտիկ և մեթոդական նյութերի գեղարվեստական մշակում.
 • համակարգչային գրաֆիկական ձևավորման աշխատանքների իրականացում.
 • մանկավարժահոգեբանական նյութերի, հոդվածների, ձեռնարկների և գրքերի խմբագրման և սրբագրման, անհրաժեշտության դեպքում՝ թարգմանչական աշխատանքների իրականացում:
Skip to content