ՏԻՖԼՈՄԱՆԿԱՎԱՐԺ

Մասնագիտություն

Անուն, ազգանուն

Նախընտրելի աշխատավայր

Էլեկտրոնային փոստ

Տիֆլոմանկավարժ

Ալինա Կիրակոսյան

ք․ Երևան

Արարատի մարզ

alina.kirakosyan97@mail.ru

Տիֆլոմանկավարժ

Նելլի Զաքարյան

ք․ Երևան

nelly.zaqaryan2010@mail.ru

Skip to content