ԹԻՎ-ՔԱՆԱԿ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

ԹԻՎ-ՔԱՆԱԿ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

Նպատակ

Թիվը քանակի հետ համադրելու հմտության ձևավորում և ամրապնդում, ինչպես նաև ուշադրության և հիշողության զարգացում:

Անհրաժեշտ նյութեր

Խաղը կազմված է 20 քարտից, որոնցից 10-ի վրա առանձին-առանձին գրված են 1-10 թվերը, իսկ մյուս 10-ի վրա պատկերված են համապատասխան քանակությամբ առարկաներ:

Խաղի ընթացք

Բացելով որևէ քարտ՝ երեխան փորձում է գտնել դրան համապատասխան երկրորդը, օրինակ՝ եթե բացել է 2 թիվը, ապա պետք է գտնի երկու առարկայական նկարով քարտը: Եթե երկրորդ քարտ բացելով համընկնում չի լինում, ապա երեխան նորից փակում է բացված և միմյանց չհամապատասխանող քարտերը` փորձելով մտապահել դրանց տեղադրությունը քարտերի շարքում:

Skip to content