«Վանաձորի տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին ամրակցված հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ցանկ

Բնակավայր Անվանում Հասցե
1 ք. Վանաձոր «Վանաձորի Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Վազգեն Առաջինի անվան N1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ Մյասնիկյան 10
2 ք. Վանաձոր «Վանաձորի Ա. Իսահակյանի անվան N2 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ Մխիթար Հերացու 17
3 ք. Վանաձոր «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան N3 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ Տիգրան Մեծի 35
4 ք. Վանաձոր «Վանաձորի Ա. Պուշկինի անվան N4 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ Տիգրան Մեծի 23
5 ք. Վանաձոր «Վանաձորի Ս. Շահումյանի անվան թիվ 6 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ Գր. Լուսավորիչի 47
6 ք. Վանաձոր «Վանաձորի Ա. Բակունցի անվան N7 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ Թևոսյան 1ա
7 ք. Վանաձոր «Վանաձորի N8 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ Մաշտոցի 1
8 ք. Վանաձոր «Վանաձորի Խ. Աբովյանի անվան N9 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ Զորավար Անդրանիկի 71
9 ք. Վանաձոր «Վանաձորի Ե. Չարենցի անվան N12 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ Անանիա Շիրակացի 17/23ա
10 ք. Վանաձոր «Վանաձորի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան թիվ 15 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ Աղայան 69
11 ք. Վանաձոր «Վանաձորի Դ. Վարուժանի անվան N16 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ Տարոն 4-րդ թաղ. Զեյթունի 5
12 ք. Վանաձոր «Վանաձորի Ա. Խլղաթյանի անվան N18 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ Երևանյան խճուղի 151
13 ք. Վանաձոր «Վանաձորի Րաֆֆու անվան N19 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ Չուխաջյան 24ա
14 ք. Վանաձոր «Վանաձորի Պաբլո Տիչինայի անվան թիվ 20 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ Մյասնիկյան 7ա
15 ք. Վանաձոր «Վանաձորի Գայի անվան N21 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ Նիզամի 49
16 ք. Վանաձոր «Վանաձորի Ս.Զորյանի անվան №22 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ Բանակի 29
17 ք. Վանաձոր «Վանաձորի ծովակալ Իսակովի անվան թիվ 23 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ Իսահակյան 1-ին նրբ. 3ա
18 ք. Վանաձոր «Վանաձորի Գևորգ Չաուշի անվան N24 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ Ներսիսյան 6
19 ք. Վանաձոր «Վանաձորի Վ. Համբարձումյանի անվան N25 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ Վ. Համբարձումյանի 2
20 ք. Վանաձոր «Վանաձորի Մարշալ Բաղրամյանի անվան N26 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ Սիվաշավան
21 ք. Վանաձոր «Վանաձորի Ղևոնդ Ալիշանի անվան N27 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ Տարոն 4 Զեյթունի 3/4
22 ք. Վանաձոր «Վանաձորի «Վիդրոջենյա» N28 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ Տարոն 2 ՔՇՀ-3 88/1-1 շենք
23 ք. Վանաձոր «Վանաձորի Պ. Սևակի անվան N30 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ Տարոն 2 ՔՇՀ 4 Ուկրաինական պող. 10-2
24 գ. Ազնվաձոր «Ազնվաձորի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 5-րդ փող. 1-ին նրբ. շենք 1
25 գ. Արջուտ «Արջուտի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 1-ին փող. շենք 29
26 գ. Բազում «Բազումի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 3-րդ փող. շենք 2
27 գ. Գուգարք «Գուգարքի N2 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ 6-րդ փող. շենք 4
28 գ. Դարպաս «Դարպասի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 2-րդ փող. շենք 9
29 գ. Դեբետ «Դեբեդի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 2-րդ փող. 1-ին նրբ. թիվ 10
30 գ. Եղեգնուտ «Եղեգնուտի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 1-ին փող. շենք 7
31 գ. Լեռնապատ «Լեռնապատի Ե. Դալլաքյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 30-րդ փողոց
32 գ. Լերմոնտովո «Լերմոնտովոյի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 1-ին խճուղի շենք 2
33 գ. Մարգահովիտ «Մարգահովիտի Հ. Թումանյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 3-րդ փող. շենք 20
34 գ. Շահումյան «Շահումյանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 3-րդ փող. շենք 15
35 գ. Վահագնի «Վահագնիի Ա. Քոչինյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 2-րդ փող. շենք 2
36 գ. Ֆիոլետովո «Ֆիոլետովոյի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Ֆիոլետովո
37 գ․ Անտառամուտ «Անտառամուտի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ 6-րդ փող. շենք 10
38 գ. Ձորագետ «Ձորագետի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ 1-ին փողոց 121
39 գ. Ձորագյուղ «Ձորագյուղի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Ձորագյուղ
40 գ. Փամբակ «Փամբակի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ 4-րդ փող. շենք 8
41 գ. Վահագնաձոր «Վահագնաձորի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ 3-րդ փող. 1 փակուղի 14
42 ք. Ալավերդի «Ալավերդու Ս. Սպանդարյանի անվան N1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ Էնգելսի 2/1
43 ք. Ալավերդի «Ալավերդու Հ. Թումանյանի անվան N2 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ Ջրավազանի 6/1
44 ք. Ալավերդի «Ալավերդու Ա. Միկոյանի անվան N4 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ Սանահին թաղամաս 2-րդ փող. շենք 36
45 ք. Ալավերդի «Ալավերդու Ալ. Մյասնիկյանի անվան N7 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Կայարան Սանահին, Դպրոցականների 114

46 ք. Ալավերդի «Ալավերդու Ե. Չարենցի անվան N9 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ Դեբեդի 2/1
47 ք. Ալավերդի «Ալավերդու Մ. Թանդիլյանի անվան N10 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ Բաղրամյան 2ա
48 ք. Ալավերդի «Ալավերդու մարզի Ալավերդու Կարապետ Դուլինյանի անվան N11 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ Ակներ թաղամաս 1-ին փող. շենք 8
49 ք. Ալավերդի «Ալավերդու N12 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ Սարահարթ 2/26ա
50 ք. Ախթալա «Ախթալայի N1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ Աբովյան 4
51 ք. Ախթալա «Ախթալայի N2 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ Թումանյան 44
52 ք. Թումանյան «Թումանյանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 2-րդ մաս Կենտրոնական 7
53 գ. Շամլուղ «Շամլուղի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 8-րդ փող. շենք 1
54 գ. Արևածագ «Արևածագի Կարո Մելիքսեթյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 1-ին փող. շենք 12
55 գ. Աքորի «Աքորու միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 1-ին փող. շենք 46
56 գ. Դսեղ «Դսեղի Հ. Թումանյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 3-րդ փող. շենք 16
57 գ. Թեղուտ «Թեղուտի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Թեղուտ
58 գ. Լորուտ «Լորուտի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Լորուտ
59 գ. Հաղպատ «Հաղպատի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 17-րդ փող. շենք 2
60 գ. Ճոճկան «Ճոճկանի Գ. Խուդինյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 6-րդ փող. շենք 41
61 գ. Մարց «Մարցի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Մարց
62 գ. Մեծ Այրում «Մեծ Այրումի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 6-րդ փող. 115/1
63 գ. Շնող «Շնողի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 1-ին փող. շենք 6
64 գ. Ջիլիզա «Ջիլիզայի Մուրադ Մուրադյանի դպրոց» ՊՈԱԿ 1-ի փող. շենք 12
65 գ. Քարինջ «Քարինջի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Քարինջ
66 գ. Քարկոփ «Քարկոփի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 12-րդ փող. շենք 1
67 գ. Օձուն «Օձունի Հովհաննես Օձնեցու N1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 5-րդ փող. 4-րդ փակուղի շենք 10
68 գ. Օձուն «Օձունի N2 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 3-րդ փող. շենք 29
69 գ. Աթան «Աթանի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ 4-րդ փող. շենք 17
70 գ. Ահնիձոր «Ահնիձորի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ 1-ին փող. շենք 27
71 գ. Այգեհատ «Այգեհատի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ 7-րդ փող. շենք 1
72 գ. Արդվի «Արդվու հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ 1-ին փող. շենք 3
73 գ. Ծաթեր «Ծաթերի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ 7-րդ փող. շենք 10
74 գ. Ծաղկաշատ «Ծաղկաշատի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ 3-րդ փող. շենք 12
75 գ. Կարմիր Աղեգի «Կարմիր Աղեգու հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ 1-ին փող. 1-ին նրբ. շենք 1
76 գ. Կաճաճկուտ «Կաճաճկուտի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Կաճաճկուտ
77 գ. Հագվի «Հագվու հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ 5-րդ փող. շենք 19
78 գ. Մղարթ «Մղարթի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ 8-րդ փող. շենք 4
79 գ. Նեղոց «Նեղոցի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Նեղոց
80 գ. Շամուտ «Շամուտի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ գ. Շամուտ
81 գ. Չկալով «Չկալովի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ Կենտրոնական 9/2
82 ք. Ալավերդի «Ալավերդու Ս. Շահումյանի անվան թիվ 5 ավագ դպրոց » ՊՈԱԿ Խուդյակովի 2ա-22
83 ք. Ալավերդի «Ալավերդ Սայաթ-Նովայի անվան N8 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ Սանահին Սարահարթ
84 ք. Վանաձոր «Վանաձորի N5 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ Տիգրան Մեծի փակուղի 2
85 ք. Վանաձոր «Վանաձորի N10 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ Աղայան 59
86 ք. Վանաձոր «Վանաձորի Ս. Նալղռանյանի անվան N13 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ Ուսանողական 7
87 ք. Վանաձոր «Վանաձորի N17 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ Բաղրամյան 88
88 ք. Վանաձոր ՀՊՃՀ ավագ դպրոց Շինարարների 12
89 ք. Վանաձոր ՎՊՄՀ վարժարան Տիգրան Մեծի 36
90 ք. Վանաձոր Էվրիկա դպրոց ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Վանաձորի մաթեմատիկայի և բնագիտական առարկաների խորացված ուսուցմամբ հատուկ դպրոց» ՊՈԱԿ Վարդանանց 100
91 գ. Գուգարք «Գուգարքի թիվ 1 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ 6-րդ փողոց շենք 38
92 ք. Վանաձոր «Վանաձորի Ա. Գրիբոյեդովի անվան N11 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ Վանաձոր Ազատամարտիկների պուրակ
Skip to content