«ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ-ԻՆ ԱՄՐԱԿՑՎԱԾ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Բնակավայր Անվանում Հասցե
1 ք․ Վանաձոր «Վանաձորի Ֆր. Նանսենի անվան թիվ 2 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ ք․ Վանաձոր Մյասնիկյան 28
2 ք․ Վանաձոր «Վանաձորի թիվ 3 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ ք․ Վանաձոր Շիրակի խճուղի 64
3 ք․ Վանաձոր «Վանաձորի թիվ 4 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ ք․ Վանաձոր Սայաթ-Նովա 18
4 ք․ Վանաձոր «Վանաձորի թիվ 5 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ ք․ Վանաձոր Մաշտոցի 17
5 ք․ Վանաձոր «Վանաձորի թիվ 7 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ ք․ Վանաձոր Նարեկացու 32/4
6 ք․ Վանաձոր «Վանաձորի թիվ 8 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ ք․ Վանաձոր Գորկու 9ա
7 ք․ Վանաձոր Վանաձորի թիվ 10 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ ք․ Վանաձոր Չուխաջյան 12 ա
8 ք․ Վանաձոր «Վանաձորի թիվ 11 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ ք․ Վանաձոր Չուխաջյան 18ա
9 ք․ Վանաձոր «Վանաձորի թիվ 15 Սուրբ Մարիամ Աստվածածին մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ ք․ Վանաձոր Տիգրան Մեծի 5-3
10 ք․ Վանաձոր «Վանաձորի Մ. Մատինյանի անվան թիվ 19 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ ք․ Վանաձոր Սուխումի 5
11 ք․ Վանաձոր «Վանաձորի թիվ 24 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ ք․ Վանաձոր Լազյան 32
12 ք․ Վանաձոր «Վանաձոր թիվ 28 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ ք․ Վանաձոր Աբեղյան 46/1-1
13 ք․ Վանաձոր «Վանաձորի թիվ 30 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ ք․ Վանաձոր Ուսանողական 91
14 ք․ Վանաձոր «Վանաձորի թիվ 31 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ

ք․ Վանաձոր Ներսիսյան 6

15 ք․ Վանաձոր «Վանաձորի թիվ 32 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ ք․ Վանաձոր Տարոն 4 Բելառուսների 11
16 ք․ Վանաձոր «Վանաձորի թիվ 33 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ ք․ Վանաձոր Տաշիրի խճ. 3
17 ք․ Վանաձոր «Վանաձորի թիվ 34 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ ք․ Վանաձոր Տաշիրի խճ. 5
18 ք․ Վանաձոր «Վանաձորի թիվ 35 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ ք․ Վանաձոր Տարոն 4 Ածխահատներ 33
19 ք․ Վանաձոր «Վանաձորի թիվ 40 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ ք․ Վանաձոր Տարոն 2 ՔՇՀ 3
20 ք․ Վանաձոր «Վանաձորի թիվ 41 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ ք․ Վանաձոր Շիրակացու 17/1-1
21 գ․ Գուգարք «Գուգարքի «Երազիկ» մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ գ․ Գուգարք 2թ. 1 նրբ. 11 դպրոց
22 գ․ Դարպաս «Դարպաս համայնքի կրթամշակութային համալիր» ՀՈԱԿ գ․ Դարպաս 3փ 5շ
23 գ․ Բազում «Բազումի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ գ. Բազում 1 փողոց 2 շենք
24 գ․ Դեբետ «Դեբետի «Արևիկ» նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ գ. Դեբետ
25 ք․ Ալավերդի «Ալավերդու թիվ 1 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ ք․ Ալավերդի Զ Անդրանիկի 2/1
26 ք․ Ալավերդի «Ալավերդու թիվ 2 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ ք․ Ալավերդի Ջրավազանի 7/1
27 ք․ Ալավերդի «Ալավերդու թիվ 3 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ ք․ Ալավերդի Սանահին կյն. 11400
28 ք․ Ալավերդի «Ալավերդու թիվ 4 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ ք․ Ալավերդի Ս/Սարահարթ Գայի փող. 1/11-1
29 ք․ Ալավերդի «Ալավերդու թիվ 5 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ ք․ Ալավերդի Սանահին թղմ. Միկոյան 8
30 ք․ Ալավերդի «Ալավերդու թիվ 6 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ ք․ Ալավերդի Սանահին Սարահարթ թաղամաս 2/ 29/1
31 ք․ Ալավերդի «Ալավերդի համայնքի Ամալյա Կարապետյանի անվան թիվ 7 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ ք․ Ալավերդի Թբիլիսյան խճ. 5/2
32 գ․ Աքոր «Աքորի թիվ 8 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ գ․ Աքոր 1 փող․ տուն 28
33 գ․ Հաղպատ «Հաղպատի թիվ 9 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ գ․ Հաղպատ 1 փող․ տուն 28
34 ք․ Ախթալա «Ախթալայի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ ք․ Ախթալա Աբովյան 2 շ
35 ք․ Ախթալա «Ախթալայի թիվ 1 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ ք. Ախթալա Թումանյան 7
36 գ․ Ճոճկան «Ճոճկանի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ գ․ Ճոճկան փ. 5 12 շ
37 գ․ Մեծ Այրում «Մեծ Այրումի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ գ․ Մեծ Այրում 23-րդ փողոց 2-րդ շ.
38 գ․ Շնող «Շնող համայնքի «Հեքիաթ» նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ գ․ Շնող փ․ 5 շ․ 7
39 գ․ Օձուն «Օձունի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ գ. Օձուն փողոց 6 նրբանցք 2 թիվ 1
40 ք․ Թումանյան «Թումանյանի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ ք․ Թումանյան
41 գ․ Լորուտ «Լորուտի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ գ. Լորուտ
42 գ․ Քարինջ «Քարինջի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ գ. Քարինջ Միտյա Մկրտումյան փողոց շենք 46
43 գ․ Դսեղ «Դսեղի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ գ․ Դսեղ

«ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ-ԻՆ ԱՄՐԱԿՑՎԱԾ
ոչ պետական Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ցանկ

Բնակավայր Անվանում Հասցե
44 ք․ Վանաձոր «Հրաշամանուկ» ՍՊԸ ք․ Վանաձոր Մյասնիկյան փողոց 3բ տարածք
Skip to content