«ԿՈՏԱՅՔԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ-ԻՆ ԱՄՐԱԿՑՎԱԾ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Բնակավայր Անվանում Հասցե
1 ք. Աբովյան «Աբովյանի թիվ 2 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ ք. Աբովյան Բարեկամության 1/6
2 ք. Աբովյան «Աբովյանի թիվ 3 միջհամայնքային նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ ք. Աբովյան Հանրապետության 17/2
3 ք. Աբովյան «Աբովյանի թիվ 4 միջհամայնքային նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ ք. Աբովյան փ.Սարալանջի 9/3
4 ք. Աբովյան «Աբովյանի թիվ 5 միջհամայնքային նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ ք. Աբովյան Սևանի փողոց 2/4/4
5 ք. Աբովյան «Աբովյանի թիվ 6 միջհամայնքային նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ ք. Աբովյան Ս.Մնացականյանի 1/5
6 ք. Աբովյան «Աբովյանի թիվ 7 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ ք. Աբովյան 4-րդ մ/շ 15/9
7 ք. Աբովյան «Աբովյանի թիվ 9 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ ք. Աբովյան 4-րդ մ/շ 57/1
8 ք. Աբովյան «Աբովյանի թիվ 10 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ ք. Աբովյան Էլարի փողոց 9 1/5
9 ք. Աբովյան «Աբովյանի թիվ 12 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ ք. Աբովյան Տարտուի 1/24/1
10 գ. Կամարիս «Կամարիսի «Կակաչ» նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ գ. Կամարիս 8 փ. 2
11 գ. Գեղաշեն «Գեղաշենի «Հեքիաթ» նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ գ. Գեղաշեն 1 փ. 83/2/1
12 գ. Մայակովսկի «Մայակովսկու «Զեփյուռ» նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ գ. Մայակովսկի 10փ. 1
13 գ. Արզնի «Ալյոնուշկա նախադպրոցական ուսումնական հատտատություն» ՀՈԱԿ ք. Արզնի 8-րդ փող.1-ին նրբ. թիվ 23
14 ք. Նոր Հաճըն «Նոր Հաճընի համայնքապետարանի նախադպրոցական ուսումնական հատտատություն» ՀՈԱԿ ք. Նոր Հաճըն Չարենցի 8
15 գ. Նոր Գեղի «Նոր Գեղիի թիվ 1 մանկապաարտեզ նախադպրոցական ուսումնական հատտատություն» ՀՈԱԿ գ. Նոր Գեղի Աղբյուրակի 30
16 գ. Նոր Գեղի «Նոր Գեղիի Կ.Հ. Առաքելյանի անվ.թիվ 2 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ գ. Նոր Գեղի Ց. Ղազարյանի 3
17 գ. Արգել «Արգելի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ գ. Արգել I փողոց3–րդ նրբ. 3–րդ շենք
18 գ. Մրգաշեն «Մրգաշենի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ գ. Մրգաշեն 2րդ փ. 1ին փկղ. շ. 2
19 գ. Քանաքեռավան «Քանաքեռավանի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ գ. Քանաքեռավան 12փ.1շ.
20 ք. Հրազդան «Հրազդանի թիվ 2 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ ք. Հրազդան Բանավան թաղամաս Դուրյան 26
21 ք. Հրազդան «Հրազդանի թիվ 4 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ ք. Հրազդան Միկրոշրջան թաղամաս 22/1
22 ք. Հրազդան «Հրազդանի թիվ 5 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ ք. Հրազդան Վանատուր թաղամաս 389
23 ք. Հրազդան «Հրազդանի թիվ 6 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ ք. Հրազդան Կենտրոն թաղամաս Տիգրան Մեծի 4/1
24 ք. Հրազդան «Հրազդանի թիվ 7 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ ք. Հրազդան Շահումյան 168
25 ք. Հրազդան «Հրազդանի թիվ 8 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ ք. Հրազդան Միկրոշրջան թաղամաս Բ2
26 ք. Հրազդան «Հրազդանի թիվ 9 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ ք. Հրազդան Միկրոշրջան 7-րդ թաղամաս 9/1
27 ք. Հրազդան «Հրազդանի թիվ 11 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ ք. Հրազդան Միկրոշրջան թաղամաս Մարշալ Բաղրամյան 5
28 ք. Հրազդան «Հրազդանի թիվ 12 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ ք. Հրազդան Միկրոշրջան թաղամաս14/20
29 ք. Հրազդան «Հրազդանի թիվ 13 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ ք. Հրազդան Միքայելյան 7
30 ք. Հրազդան «Հրազդանի թիվ 15 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ ք. Հրազդան Կենտրոն թաղամաս Ա2
31 ք. Հրազդան «Հրազդանի թիվ 16 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ ք. Հրազդան Կենտրան թաղամաս73
32 գ. Սոլակ «Սոլակի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ գ. Սոլակ 6-րդ թաղ 49
33 գ. Քաղսիի «Քաղսիի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ գ. Քաղսիի 23/18
34 գ. Լեռնանիստ «Լեռնանիստի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ գ. Լեռնանիստ 4-րդ թաղ 6
35 ք. Չարենցավան «Չարենցավանի «Հրաշք» նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ ք. Չարենցավան Չարենցավան քաղաք 6-րդ թաղամաս1-ին փողոց1շինություն
36 ք. Չարենցավան «Չարենցավանի «Հեքիաթ» նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ Ք. Չարենցավան Շինարարների փողոց թիվ 4 շինություն
37 ք. Չարենցավան «Չարենցավանի «Լուսաբաց» նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ ք. Չարենցավան 5 թաղ. 2 շենքի բացվածք
38 ք. Չարենցավան «Չարենցավանի «Ծիծեռնակ» նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ ք. Չարենցավան 3-րդ թաղ 4-րդ փողոց թիվ 16
39 ք. Չարենցավան «Չարենցավանի «Զանգակ» նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ ք. Չարենցավան Քոչարի փողոց Շինություն 15
40 գ. Բջնի «Բջնիի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ գ. Բջնի 8-րդ փողոց 2-րդ շ.
41 գ. Ալափարս «Ալափարսի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ գ. Ալափարս փուղոց 19 շենք 5
42 գ. Արզական «Արզականի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ գ. Արզական Բաբաջանյան փողոց 3 ք. Ծաղկաձոր
43 ք. Ծաղկաձոր «Ծաղկաձորի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ

ք․ Ծաղկաձոր, Խ.Կեչառեցու 85

44 գ. Մեղրաձոր «Մեղրաձորի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ

գ. Մեղրաձոր, 1-ին փողոց 19

45 գ. Արտավազ «Արտավազի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ

գ. Արտավազ, 2-րդ փողոց 1/1

46 գ. Ակունք «Ակունքի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ

գ. Ակունք, 5փ. 28 շենք

47 գ. Ձորաղբյուր «Ձորաղբյուրի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ

գ. Ձորաղբյուր, Բանակի փողոց թիվ 1

48 գ. Գառնի «Գառնիի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ

գ. Գառնի, Մարզպետունու 20

49 գ. Գեղադիր «Գեղադիրի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ

գ. Գեղադիր, 5-րդ փ.1-ին նրբ.7շ

50 գ. Քասախ «Քասախի «Արուսյակ» նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ

գ. Քասախ, Գ.Նժդեհի 2

51 գ. Պռոշյան «Պռոշյանի «Աստղիկ» նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ

գ. Պռոշյան, ԳԱՄ-Ի 4

52 գ. Զովունի «Զովունիի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ

գ. Զովունի, 6-րդ փ. 129շ.

53 գ. Զորավան «Զորավանի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ

գ. Զորավան, 1փող11շ

54 գ. Եղվարդ «Եղվարդի N1 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ

ք. Եղվարդ, Գ. Նժդեհի 2

55 գ. Եղվարդ «Եղվարդի N 2 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ

գ. Եղվարդ, Սաֆարյան 151

56 ք. Բյուրեղավան «Բյուրեղավանի «Արև» նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ

ք. Բյուրեղավան, Երիտասարդական փողոց 23/57

57 ք․ Հրազդան «Հրազդան համայնքի «Մոդուլային» տիպի մսուր-մանկապարտեզ

«ԿՈՏԱՅՔԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ-ԻՆ ԱՄՐԱԿՑՎԱԾ
ոչ պետական Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ցանկ

Բնակավայր Անվանում Հասցե
58 գ. Ջրվեժ «Շիրակացու ճեմարան միջազգային գիտակրթական համալիր» ՓԲԸ

գ․ Ջրվեժ, 10-րդ փողոց 3

59 ք. Նոր Հաճըն «Վարսենիկ մանկական քոլեջ» ՍՊԸ

ք. Նոր Հաճըն, Շահումյան 1

60 ք. Աբովյան «Յոթ Յոթ Յոթ-Պլյուս» ՍՊԸ

ք. Աբովյան, Հատիսի փողոց 1/82

Skip to content