ԲԼՈԳ | ԼՅՈՒԴՄԻԼԱ ԳԱՐԵԳԻՆՅԱՆ | ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ

ԹԱՆԳՐԱՄ

Տարիքային խումբ – Խաղը նպատակահարմար է կիրառել ինչպես դպրոցական, այնպես էլ՝ նախադպրոցական տարիքի երեխաների հետ:
Նպատակ – Խաղի կիրառումը հնարավորություն է տալիս զարգացնել երեխաների՝
✦ մտածողությունը, երևակայությունը, ուշադրությունը,
✦ տարածաչափական պատկերացումները,
✦ մանր շարժունակությունը,
✦ տևական ժամանակ նստելու և կենտրոնացած աշխատելու կարողությունը,
✦ սահմանված կանոններին հետևելով` աշխատանք կատարելու կարողությունը:
Թանգրամի օգնությամբ հնարավոր է նաև երեխաներին սովորեցնել երկրաչափական պատկերները և գույները:
Անհրաժեշտ նյութեր – «Թանգրամ» խաղի համար սահմանված ձևով և չափերով 7 երկրաչափական պատկեր: Սկզբնական շրջանում երեխաների հետ աշխատելիս անհրաժեշտ է ձեռքի տակ ունենալ նաև պատկերների պատրաստի օրինակներ` գրքույկների տեսքով, տպված կամ էլեկտրոնային տարբերակով:
Ընթացք – Երեխաներին առաջարկվում է տրված 7 երկրաչափական պատկերներն օգտագործելով ստանալ 1 իմաստալից պատկեր (տառեր, թվեր, կենդանիներ և այլն)` պահպանելով հետևյալ կանոնները.
✦ բոլոր 7 պատկերները պարտադիր պետք է օգտագործել,
✦ բոլոր պատկերները պետք է հատվեն մեկը մյուսին` կողմերով կամ անկյուններով,
✦ պատկերները չեն կարող ծածկել մեկը մյուսին,
✦ պատկերների համադրումը սկսել մեծ եռանկյան տեղի որոշումով:
27 դիտում
Skip to content