ԲԼՈԳ | ԼՅՈՒԴՄԻԼԱ ԳԱՐԵԳԻՆՅԱՆ | ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ

ՆԿԱՐ – ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Նպատակ – Նկարների և պարզ պատմությունների հիման վրա խոսքը շարահյուսորեն ճիշտ կառուցելու հմտության ձևավորում, բառապաշարի հարստացում և ճանաչողական ոլորտի զարգացում:

Անհրաժեշտ նյութեր – Մեծահասակը երեխայի համար ընթերցում է տեքստը և նրան առաջարկում զուգահեռաբար ուսումնասիրել նկարը: Այնուհետև երեխային տրվում են հարցեր տեքստի վերաբերյալ: Յուրաքանչյուր նկարի մասին կա տարբեր բարդության երեք տեքստ: Տեքստերի համար առաջադրված են հարցեր։ Կախված նրանից, թե որ տեքստն է ընթերցվում, տրվում են դրան համապատասխան հարցեր:

Երեխան սովորում է կազմել կապակցված պատմություն՝ հիմնված մի շարք սյուժետային նկարների վրա, ճիշտ հասկանալ դրանց բովանդակությունը և իրադարձությունների հաջորդականությունը։

ԹԱՆԳՐԱՄ

Տարիքային խումբ – Խաղը նպատակահարմար է կիրառել ինչպես դպրոցական, այնպես էլ՝ նախադպրոցական տարիքի երեխաների հետ:

Նպատակ – Խաղի կիրառումը հնարավորություն է տալիս զարգացնել երեխաների՝

  • ✦ մտածողությունը, երևակայությունը, ուշադրությունը,
  • ✦ տարածաչափական պատկերացումները,
  • ✦ մանր շարժունակությունը,
  • ✦ տևական ժամանակ նստելու և կենտրոնացած աշխատելու կարողությունը,
  • ✦ սահմանված կանոններին հետևելով` աշխատանք կատարելու կարողությունը:

Թանգրամի օգնությամբ հնարավոր է նաև երեխաներին սովորեցնել երկրաչափական պատկերները և գույները:

Անհրաժեշտ նյութեր – «Թանգրամ» խաղի համար սահմանված ձևով և չափերով 7 երկրաչափական պատկեր: Սկզբնական շրջանում երեխաների հետ աշխատելիս անհրաժեշտ է ձեռքի տակ ունենալ նաև պատկերների պատրաստի օրինակներ` գրքույկների տեսքով, տպված կամ էլեկտրոնային տարբերակով:

Ընթացք – Երեխաներին առաջարկվում է տրված 7 երկրաչափական պատկերներն օգտագործելով ստանալ 1 իմաստալից պատկեր (տառեր, թվեր, կենդանիներ և այլն)` պահպանելով հետևյալ կանոնները.

  • ✦ բոլոր 7 պատկերները պարտադիր պետք է օգտագործել,
  • ✦ բոլոր պատկերները պետք է հատվեն մեկը մյուսին` կողմերով կամ անկյուններով,
  • ✦ պատկերները չեն կարող ծածկել մեկը մյուսին,
  • ✦ պատկերների համադրումը սկսել մեծ եռանկյան տեղի որոշումով:
Skip to content