ՀՄԿ | ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ժամանակակից աշխարհում տեղեկատվության աղբյուրները բազմազան են, տեղեկատվությունը` բաց, սակայն միշտ չէ որ մեզ հետաքրքրող տեղեկատվությունը կամ մտահոգող հարցերի պատասխանները կարողանում ենք գտնել ինքնուրույն: Այս է պատճառը, որ համապատասխան կառույցների փորձառու մասնագետների կողմից տրամադրվող խորհրդատվությունները առավել քան պահանջված են:

Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնն իր

գործառույթների շրջանակում խորհրդատվություններ է իրականացնում՝ նպաստելով կրթության մատչելիության, ներառականության, որակի և արդյունավետության բարձրացմանը։

Skip to content