Լոռի

«Ստեփանավանի տարածքային մանկավարժահոգեբանական
աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ

ՀՀ Լոռու մարզ
ք. Ստեփանավան 1904
Երիտասարդական 51/1
+374 256 22432
steptmak@gmail.com
Տնօրեն` Անի Պապյան

«Վանաձորի տարածքային մանկավարժահոգեբանական
աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ

ՀՀ Լոռու մարզ
ք. Վանաձոր 2006
Բաղրամյան նրբ. 22
+374 322 62164
vanadzor.gtmak@gmail.com
Տնօրեն՝ Սասուն Հարությունյան

«Սպիտակի տարածքային մանկավարժահոգեբանական
աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ

ՀՀ Լոռու մարզ
ք. Սպիտակ 1805
Իտալական 175
+374 99 322774
spitaktmak@gmail.com
Տնօրեն՝ Նարինե Կոստումյան

Skip to content