«Ուսումնական հաստատություններում հոգեբանական աջակցության ծառայությունների ներդրման և լսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների հատուկ դպրոց-ռեսուրս կենտրոնի վերակազմակերպման աշխատանքների ընդլայնման միջոցով կրթական համակարգի հզորացում» ծրագիր

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության, ՅՈՒՆԻՍԵՖ Հայաստան-Ի (UNICEF Armenia) և Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնի համագործակցությամբ իրականացվում է «ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԵՎ ԼՍՈՂՈՒԹՅԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒԿ ԴՊՐՈՑ-ՌԵՍՈՒՐՍ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԸՆԴԼԱՅՆՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԶՈՐԱՑՈՒՄ» ծրագիրը։

Դասընթացի նպատակն է ընդլայնել հոգեբանների գիտելիքները ուսումնական հաստատություններում իրենց գործառույթների շրջանակի, աշխատանքների ուղղությունների և մասնագիտական էթիկական նորմերի վերաբերյալ, զարգացնել դպրոցի հոգեբանների մասնագիտական կարողությունները, ձևավորել սովորողների, ծնողների և ուսուցիչների հետ աշխատելու գործնական արդյունավետ ռազմավարություններ, որոնք միտված են դպրոցում հոգեբանական աջակցության բարելավմանը:

Skip to content